Po njihovim rodovima

“Dakle: prepoznat ćete ih po njihovim rodovima.” (Matej 7,20) Kad oni koji služe Bogu…

Read More »
Bog je ljubav

“Bog je ljubav: tko ostaje u ljubavi, ostaje u Bogu i Bog u njemu.”…

Read More »
NOVI POČETAK

Pročitajte sažetak predavanja na seminaru “NOVI POČETAK” održanog u Kršćanskoj Adventističkoj crkvi Novaki Bistranski…

Read More »