DOBRO DOŠLI

vjera-koja-ugađa-Bogu

Svuda treba ići s Bogom

“Ipak, imaš nekoliko osoba u Sardu koje nisu onečistile svojih haljina. One će me pratiti u bijelim haljinama, jer su dostojne.” (Otkrivenje 3,4) Muškarci i žene koji imaju najviše posla, imaju i najveću potrebu...

unnamed

7 Misli za 7 Dana

Dragi naš prijatelju, draga naša prijateljice, ovoga puta ne želimo ti dati samo jednu misao na koju te želimo podsjetiti u novome tjednu. Za ovaj tjedan odabrali smo čak sedam misli. Želja nam je...

Bog je počeo iznova sa Šetom

Bog je počeo iznova sa Šetom

“Bog mi dade drugo dijete mjesto Abela, koga ubi Kajin. … Adamu … rodi se sin njemu sličan, na njegovu sliku; nadjenu mu ime Šet.” (Postanak 4,25—5,3) Adam je dobio drugog sina koji će...

Gorčina vodi u nevjerovanje

Gorčina vodi u nevjerovanje

“”Stoga se Kajin veoma razljuti, i lice mu se namrgodi.”” (Postanak 4,5) Molim sve one koji gunđaju i padaju u samosažaljenje zato što je rečeno ili učinjeno nešto što njima ne odgovara, i što...

and

Pogledajte kako zvuči jedna stara kršćanska duhovna himna u ovoj klasičnoj izvedbi orkestra od čak 400 članova.